آشتی

آشتی دوباره بعد از جدایی

/divorce-2/

آیا بعد از جدا شدن از همسرتان، بخشش و بازگشت دوباره می‌تواند آینده خوبی را برای شما رقم بزند؟ اگر جزو کسانی باشید که تجربه یک ازدواج یا نامزدی به هم خورده را دارند، حتما احساس دوگانه‌ای را نسبت به شریک سابق خود تجربه کرده‌اید. گاهی او را غیرقابل تحمل دانسته‌اید و گاهی هم به دلیل احساس گناه...