آرایش

با کودکان «عشق آرایش» چطور برخورد کنیم؟

/children-makeup/

نحوه برخورد خانواده‌ها با آرایش کردن کودکان باتوجه به فرهنگ و اعتقادات هر خانواده‌ای متفاوت است. هرچند تمایل به آرایش کردن در کودکان، اغلب والدین را نگران می‌کند، اما والدین نباید آن را یک بیماری و اختلال بدانند. با اشاره به این‌که در علم روانشناسی برای آرایش کردن یا نکردن ازکودکی تا...