با ترس کودکمان چه کنیم؟

با ترس کودکمان چه کنیم؟

خيلي از ما عقيده داريم با قرار دادن كودك در رابطه با چيزي كه باعث ترسش مي شود، باعث ريختن ترس كودك مي شويم. اما آنچه در حقيقت مي ريزد، اعتماد كودك به ماست. كودك بي پناه، تنها ما را خداي خود مي شناسد. ما قرار است دنياي امني براي فرزندمان مهيا كنيم.

اشتباه ديگر، نفي احساس كودك است. جملاتي نظير: اين كه ترس نداره، نترس هيچي نيست، قول ميدم هيچ کسي زير تختت نيست، لوس بازي در نيار، بايد شجاع باشي، بزرگ شدي نبايد بترسي... تنها به كودك اين پيام را مي دهد که هيچ كس احساسات او را نمي فهمد و يا او اشتباه احساس مي كند، بنابراين اضطراب به ترس اضافه مي شود.

 چرا كودكان مي ترسند؟

كودكان با سه ترس طبيعي به دنيا مي آيند:

١. ترس از هر پديده جديد و تازه، كه مي توان در برخي از نوزادان و كودكان آن را مشاهده كرد.

٢. ترس از صداي بلند كه باعث وحشت در كودكان و نوزادان مي شود.

٣.ترس از خالي شدن ناگهاني زير پا و به دنبال آن احتمالا ترس از بلندي.

انسان بين ٢ تا ٥ سالگي ترس از حيوانات كوچك و تاريكي را تجربه مي كند.

٦ تا ٩ سالگي ترس از حوادث طبيعي مثل طوفان رعد و برق و حتي باران و برف

٩ تا ١٢ سالگي ترس از بيماري و مرگ

١٣ تا ١٦ سالگي قضاوت و نظر مردم براي نوجوان اهميت ويژه ای  پيدا مي كند.

به طور كلي كودكان و نوجوانان در مسير تكامل خود اين ترس ها را تجربه مي كنند.
كه شدت و ضعف آن در كودكان متفاوت است.

 

 

كودكان تا هفت سال بسيار تخيلاتي هستند و فرق بين تخيل و واقعيت را نمي دانند. بنابراين ديدن كارتون يا شنيدن داستان مي تواند باعث ترس در كودكان شود.

بازي هاي كامپيوتري دليل ترس و كابوس در كودكان است.

ترساندن يا تهديد كودك از خدا، جهنم، پليس، لولو و غيره تاثيير بدي در كودك دارد.

كودكاني كه بيشتر از بقيه كودكان مي ترسند مي توانند زمينه ارثي وسواس يا اضطراب را داشته باشند.

 با ترس كودكمان چه كنيم؟

اولين قدم تاييد ترس كودك است. "مي دونم مي ترسي" اين جمله مهر تاييد بر احساس كودك است. هرگز احساس كودك را نفي نكنيد.

قدم بعدي صحبت با كودك است. بگذاريد در مورد ترسش با شما صحبت كند.  بپرسيد چه كمكي مي توانيد انجام دهيد؟

به كودك اطمينان دهيد شما مراقبش هستيد. با هم در را قفل كنيد. با هم زير تخت را چك كنيد. چراغ اتاق خواب و راهرو را روشن بگذاريد.

اگر از تنها خوابيدن مي ترسد، مدتي را كنار تختش بخوابيد بدون آنكه دستش را بگيريد.

كودك را به بهانه ترس هرگز به رختخوابتان نياوريد.

در صورت ادامه پيدا كردن ترس، با متخصص مشورت كنيد.

برچسب ها: ترسکودک
دسته ها: وبلاگ

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.