"به گزارش برنا"، موسسه‌ی خیریه‌ی امید فردا با هدف ایجاد امید برای زندگی بهتر برای بیماران مزمن اعصاب و روان از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را آغاز نموده است. این موسسه با حضور کادری مجرب متشکل از روانپزشک، پزشک، روان‌شناس، روان‌پرستار، مددکار، کاردرمانگر و اساتید حرفه‌ای هنرهای مختلف مانند نقاشی، موسیقی، سفال، نمایش خلاق و... با هدف کمک به بازیابی توانایی‌های ازدست‌رفته‌ی بیماران در زمینه‌های مختلف از قبیل روابط بین فردی، روابط شغلی، روابط اجتماعی، مهارت‌های زندگی و توانایی زندگی در جامعه به همراه خانواده تاسیس گردیده و در طول سال‌های فعالیت خود بارها شاهد روزهای خوش ترخیص  بیماران و بازگشت‌شان به آغوش خانواده و جامعه بوده است.

در پی گسترش فعالیت‌های موسسه و نیاز روزافزون به وجود فضای اختصاصی و استاندارد برای بیماران اعصاب و روان، ساختمان فعلی مرکز واقع در میدان محسنی، جواب‌گوی نیازها نبوده و به همین دلیل در سال ۱۳۹۲ این موسسه قطعه‌زمینی به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع واقع در وردآورد خریداری نمود. با هدف این که ساختمانی اختصاصی و استاندارد برای بیماران اعصاب و روان و نیز ایجاد مرکزی برای نگه‌داری زنان کارتن‌خواب احداث نماید. با توجه به حساسیت موضوع، رعایت استانداردهای جهانی مراکز توان‌بخشی بیماران اعصاب و روان در دستور کار گروه طراحان پروژه قرار گرفت. برای این منظور و با توجه به نبود استانداردهای بومی در این حوزه، با تحقیق و مطالعه بر روی ضوابط طراحی مراکز مشابه در کشورهای مختلف، استانداردهای جامع طراحی مراکز توان‌بخشی بیماران اعصاب و روان کشور آمریکا مبنای کار قرار گرفت و طراحی پروژه بر این اساس و با رعایت استانداردهای جهانی انجام گرفت. با توجه به برنامه‌ی فیزیکی طرح و پیش‌بینی تعداد بیماران تحت پوشش، رعایت استانداردها به این معنی بود که می‌بایست فضاهای عمومی و مشاع بیماران گسترش یابد. هم‌چنین به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای موثر در پروسه‌ی درمان، ارتباط ساختمان با شهر می‌بایست دچار یک تحول اساسی شده و اصول احترام‌زایی، طراحی خانگی، رعایت امنیت بیماران، رعایت سرانه‌های فضای سبز و ارتقاء کیفیت معماری فضاها به عنوان اهداف اصلی پروژه در طرح لحاظ گردید. در نهایت ساختمان مبینا به زیربنای ۱۰۰۰۰ مترمربع و با معرفی استانداردهای نوین فضاهای توان‌بخشی اعصاب و روان و به عنوان یک الگوی راه‌بردی با هدف افزایش سلامت روان جامعه و استانداردسازی در سطح منطقه، طراحی و اجرای پروژه با کمک خیرین نیکوکار آغاز گردید.