شیوع اختلالات روانپزشکی در ایران و جهان

شیوع اختلالات روانپزشکی در ایران و جهان

برای اظهارنظر درباره‌ی شیوع اختلالات روانپزشکی باید به پژوهش‌ها و پیمایش‌هایی تکیه کنیم که با روش‌شناسی قابل‌قبول انجام شده باشند.

جدیدترین پژوهش معتبری که در این زمینه انجام شده است، پیمایش ملی سلامت روان است که در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ انجام شده و نشان می‌دهد که ۲۳/۶ درصد از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور در یک سال پیش از پژوهش دچار حداقل یک اختلال روانپزشکی بوده‌اند.

این میزانِ شیوع، کل اختلالات خفیف تا شدید را دربرمی‌گیرد و از کل افراد مبتلا ۳۴/۳ درصد مبتلا به اختلال شدید،۲۹/۵ درصد  دچار اختلال متوسط و۳۶/۲ درصد دچار اختلال خفیف بوده‌اند.

آمار اختلالات روانپزشکی برآوردشده در پژوهش‌های مختلف تفاوت‌هایی با یک‌دیگر دارد که علاوه بر تفاوت واقعی در شیوع این اختلالات، به روش‌شناسی و ابزارهایی که برای تشخیص اختلالات به کار می‌رود هم وابسته است.

تقریبا در همه‌ی دنیا اختلالات روان، شیوع بالایی دارد و برخی فراتحلیل‌ها نشان می‌دهد که حدود یک‌پنجم مردم دنیا در یک سال قبل از پژوهش دچار یکی از این اختلالات شایع روانپزشکی بوده‌اند و حدود ۳۰ درصد مردم هم طی عمر خود دچار این اختلالات می‌شوند.

 بر همین اساس، شعاری کلی که برخی سازمان‌های بین‌المللی برای معطوف کردن توجه به شیوع اختلالات روانی به کار می‌برند، این است که «یک نفر از چهار نفر» از جمعیت عمومی دچار این اختلالات می‌شوند.

شیوع اختلالات روان در مناطق مختلف هم با یک‌دیگر تفاوت دارد و مثلا بر اساس یکی از این فراتحلیل‌ها، کشورهای شمال و جنوب شرقی آسیا شیوع پایین‌تری از اختلالات روانپزشکی را نشان داده‌اند.

در مطالعه‌ای که با استفاده از پیمایش‌های سازمان جهانی بهداشت انجام شده است، شیوع اختلالات روان‌پزشکی در یک سال قبل از انجام پژوهش در چین ۷/۱ درصد، در ژاپن۷/۴  درصد، در نیوزیلند۲۰/۷ درصد، در فرانسه ۱۸/۷  درصد و در امریکا ۲۷ درصد بوده است.

شیوع برآوردشده‌ی اختلالات روانپزشکی در مناطق مختلف دنیا تفاوت‌هایی با هم دارند و برای مثال، مطالعه‌ای شیوع یک ساله اختلالات روانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، که ایران هم در این منطقه جای می‌گیرد را ۲۴/۷  درصد برآورد کرده است که نزدیک به نتیجه‌ای است که پیمایش ملی سلامت روان در ایران نشان داده است.

 به هر حال و فارغ از مقایسه‌های تاریخی و جغرافیایی، این را می‌دانیم که اختلالات روانپزشکی در دنیا و در ایران شیوع بالایی دارد و باید به آن توجه خاص داشت.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.