زمان بندی به روش گوجه فرنگی

زمان بندی به روش گوجه فرنگی

زماني که فرانسسکو سيريلو در دانشگاهي در شهر رم تحصيل مي کرد و قصد داشت موقعيت اش را با تلاش زياد حفظ کند، تصميم گرفت يک تکنيک مديريت زمان را به وجود آورد تا بتواند ذهن خود را متمرکزتر کرده و دقتش را افزايش دهد. وسايلي که در دست داشت اين ها بودند: کاغذ، خودکار و يک تايمر آشپزخانه به شکل گوجه فرنگي ("پومودورو" به زبان ايتاليايي يعني گوجه فرنگي).‏
در يک نگاه، تکنيک پومودورو که فرانسسکو طراح آن است، بسيار شبيه سيستم ‏TIME BOXING‏ است. در روش ‏TIME BOXING‏ شما يک زمان مشخص را در نظر مي گيريد (معمولاً از 20دقيقه تا يک ساعت) و در آن موقع فقط و فقط يک کار خاص را انجام مي دهيد. وقتي زمان به پايان رسيد، مي توانيد يک "‏TIME BOX‏" ديگر براي آن کار صرف کنيد يا اينکه کار ديگري را انتخاب کنيد.‏


اصول اوليه تکنيک پومودورو

يک کار را انتخاب کنيد.‏
تايمر خود را روي 25دقيقه نظيم کنيد (هر 25 دقيقه يک "پومودورو" گفته مي شود).‏
شروع به کار کنيد تا اينکه زنگ تايمر به صدا درآيد و سپس روي کاغذتان کنار آن کار يک ‏X‏ بگذاريد.‏
به خودتان پنج دقيقه زنگ تفريح بدهيد.‏
وقتي پنج دقيقه تمام شد تا زماني که کارتان تمام شود، پشت سر هم پومودورو به پومودورو به کارتان ادامه دهيد. وقتي کارتان به پايان رسيد، مي توانيد آن کار را از ليستتان حذف کنيد. سپس به سراغ کار بعد برويد.‏
بعد از چهار پومودورو، يک زنگ تفريح طولاني تر به خود بدهيد (15 تا 30 دقيقه).

پومودورو در پنج مرحله

براي انجام تکنيک پومودورو، پنج مرحله را بايد در نظر داشت:‏
‏1- در آغاز هر روز برنامه ريزي کنيد. فهرستي از کارهايي را که قصد داريد در آن روز انجام دهيد، در ليست کارهايي که بايد انجام شوند بنويسيد.‏
‏2- در طول روز، بر کارهايتان نظارت کنيد. ببينيد براي چه کارهايي وقت خود را صرف مي کنيد و اتمام هر کار چقدر زمان مي برد.‏
‏3- در پايان هر روز، نتايج را ثبت کنيد. براي خودتان يک بايگاني درست کنيد تا بتوانيد بفهميد وقتتان را چگونه صرف مي کنيد.‏
‏4- هر روز در پايان، وقتي را براي بررسي اختصاص دهيد تا اطلاعات خام را به دريافت ها و مشاهدات تبديل کنيد.‏
‏5- چگونگي صرف وقتتان را بازبيني کنيد و تصميم بگيريد چطور مي توانيد بهتر زمان بندي کنيد.

 


موارد مورد نياز براي ‏انجام پومودورو

تايمر آشپزخانه (مي توانيد از نرم افزارهاي کامپيوتري هم استفاده کنيد).‏
مداد
برگه کارهايي که بايد انجام شوند
برگه ليست فعاليت ها
برگه ثبت کارها (مراحل "ثبت"، "بررسي" و "بازبيني" در اين برگه صورت مي گيرند).‏
قوانين تکنيک پومودورو
براي به کار بستن تکنيک پومودورو، بايد از اين قوانين پيروي کنيد:‏
يک پومودورو تقسيم پذير نيست (هميشه 25 دقيقه است).‏
اگر يک پومودورو را شروع کرديد اما حواستان پرت شد و مشغول کار ديگري شديد، آن پومودورو محسوب نمي شود و نمي توانيد کنار آن ‏X‏ بزنيد. ‏

اگر قبل از 25 دقيقه کارتان تمام شد، به بازبيني همان کار ادامه دهيد تا زنگ به صدا درآيد. ‏
اگر کاري را در پنج دقيقه يا کمتر تمام کرديد و بازبيني آن ارزش وقت گذاري نداشت، آن را يک پومودورو حساب نکنيد.‏
وقتي تايمر به صدا درآمد، حتي اگر فکر کرديد يکي، دو دقيقه ديگر کار تمام مي شود، دست از کار بکشيد.‏
در زنگ تفريح پنج دقيقه اي تان، سعي کنيد يک کار خوب براي خودتان انجام دهيد؛ مثلاً کمي آب بنوشيد، حرکات کششي انجام دهيد، چشم هايتان را ببنديد و... اين زنگ تفريح هاي کوتاه اجازه مي دهند ذهنتان از کاري که مشغول به آن بوديد رها شود و آنچه ياد گرفته ايد برايتان جا بيفتد. همچنين موجب مي شوند ذهنتان باز شود و براي پومودوروي بعد آماده شويد.‏
اگر کاري بيشتر از پنج تا هفت پومودورو طول کشيد، آن را به قسمت هاي کوچک تر تقسيم کنيد؛ به عنوان مثال، اگر در ليست کارهايي که بايد انجام شوند نوشته ايد "مقاله نوشتن" و براي اين کار بيشتر از پنج تا هفت پومودورو لازم است، آن را به اين صورت تقسيم کنيد: انجام تحقيق براي نوشتن مقاله، نوشتن خلاصه رئوس مطالب، نوشتن پيش نويس، پاک نويس کردن، ويرايش و غلط گيري مقاله.‏
اگر کاري کمتر از يک پومودورو وقت نياز دارد، کارهاي کوچک ديگري را پيدا کنيد و همه را در يک پومودورو بگنجانيد.‏
وقتي يک پومودورو شروع مي شود، بايد تا زماني که زنگ به صدا درمي آيد روي آن کار تمرکز کنيد. با اين کار شما خود را عادت مي دهيد که به مدت 25 دقيقه در يک زمان تمرکز کنيد و به کار بپردازيد.‏
در زنگ تفريح هاي طولاني تر، مي توانيد براي خودتان چاي يا قهوه درست کنيد، پيام هاي تلفنتان را گوش کنيد، اي ميل هايتان را چک کنيد و... .‏
همچنين، از زنگ تفريح های طولاني تر براي تمرکز مجدد استفاده کنيد.

دسته ها: وبلاگ

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.