پیش فاکتور

پیش فاکتور صادر شده جهت حمایت از امیدفردا

پیش فاکتور ذیل در رابطه با حمایت درخواستی شما ایجاد شده است و پس از کلیک بر روی لینک زیر با درگاه پرداخت متصل خواهید شد.

حمایت از قیمت (تومان)
امیدفردا 50,000 تومان

مجموع قابل پرداخت : 50,000 هزار تومان

پرداخت آنلاین