دل نوشته

سلام خدای مهربانم. من هروقت که با شما صحبت می کنم دلم آرام می گیرد. خدا تنها و بی نیاز است و ما هستیم که او را صدا می کنیم و در خانه او را می زنیم. همیشه هرجا که هستیم او دست ما را می گیرد تا در زندگی خود شرمنده پدر و مادر و خواهرهایمان نشویم ولی ما قدر او را نمی دانیم و نماز نمی خوانیم....

22 شهریور 1396 20:21 0 دیدگاه