گزارش کاردرمانی آذر ماه 1396

گزارش کاردرمانی آذر ماه 1396

کار گروهی رویکرد بسیار رایج کاردرمانی در بخش روان است. گروه ها بطور ویژه ای برای ساخت مهارت های اجتماعی سودمندند. البته ارتباط فردی نباید فراموش گردد. ارتباط فردی بویژه در گام های نخستین درمان، هنگامی که فرد تازه وارد چرخه توانبخشی می شود در ایجاد رابطه و انجام ارزیابی بسیار کمک کننده است. ارتباط فردی گاهی پیش درآمدی برای همکاری با گروه است. در بیماران سایکوتیک و گوشه گیر ملاقات های فردی بسیار حائز اهمیت هستند.

کاردرمانی برارزیابی و درمان فعالیت های روزمره زندگی متمرکز است. اگرچه درمان کاملا رویکردی فرد محور دارد و براساس نقاط قوت و ضعف مراجع است، دانستن آسیب شناسی بیماری نیز بسیار مهم است. در افرادی که علائم مثبت بیماری دارند بویژه توهم ها معمولا بایستی فعالیت هایی را در نظر گرفت که توجه را از علائم آنها دور می کند. در ادامه درمان بایستی استراتژی های خودیاری تطابقی با علائم مثبت را به بیماران آموزش داد تا میزان نفوذپذیری علائم مثبت را به حداقل رساند . این روش تنها در صورتی موثر است که فعالیت ها بطور اختصاصی برای فرد معنادار و هدفمند بوده و فرد بتواند اثر مثبت آن را در اداره علائمش ببیند. کاربرد تصادفی فعالیت ها، گاها بطور موقت باعث حواس پرتی از علائم می شود اما اثر پایدار تر فعالیت درصورتی است که برای فرد یک دستاورد شخصی و مهارت فردی به حساب بیاید.

علائم منفی، اثر عمیق تری نسبت به علائم مثبت بر توانایی و عملکرد کلی فرد دارند. دانستن این امر که علائم منفی بخشی از پروسه بیماری هستند و نه یک رفتار ناسازگار آموخته شده، می تواند به تیم درمان کمک کند تا ساختار مداخلات درمانی را درجهت جبران این نقائص پیش ببرند. افرادی با علائم منفی، به فعالیت های ساختارمند بیشتر با اهداف و انتظارات عینی بیشتری نیاز دارند. تمرین مهارت های خاص و آموزش روانی برای افرادی با علائم منفی بسیار سودمند است اما بسیاری از این افراد به حمایت و همراهی برای انجام مهارت ها نیاز دارند.

بهتر کردن کیفیت زندگی بطور عمومی برای افراد دارای اسکیزوفرنیا، یکی ازاهداف اصلی درمان است. سه حوزه اصلی نیازمند به آموزش و کاردر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنیا عبارتند از: اداره زمان، ارتباط و تعلقات فرد، تصمیم گیری و حفط توانایی کنترل خویش. مداخلات و روش های کاردرمانی برای کسب مهارت و توانمندی در این حوزه ها بسیار موثرند. با درنظر گرفتن اختلال عملکرد عمومی مرتبط با اسکیزوفرنیا، دامنه گسترده ای از مداخلات در حوزه های مراقبت از خود، حرفه و فراغت و اجزای حرکتی، یکپارچگی حسی، شناختی، روانشناختی و عملکرد اجتماعی قابل انجام است. اغلب فعالیت ها بیشتر از یک جزء یا حوزه را دربر می گیرند و درمانگر بایستی فعالیت ها را درجه بندی کرده و سازگار کند تا با نیازهای فردی هر مراجع در فعالیت های انفرادی و گروهی همخوانی داشته باشد.

 

سرویس های کاردرمانی برای افراد اسکیزوفرنیا:

فعالیت های ساختاریافته:

 • فراهم کردن آموزش عادات ( آموزش و تمرین و بازگرداندن تعادل عادات زندگی فرد ).
 • دور کردن فرد از علائم مثبت.
 • مهارت های تطابقی و سازشی.
 • تمرین اداره زمان.
 • زمینه ای برای رشد مهارت اوقات فراغت فردی.
 • تکمیل آنها باعث ساخته شدن عزت نفس می شود.

فعالیت های Expressive:

 • ارتباط غیرکلامی
 • هیجانات و عواطف و خلاقیت
 • زمینه ای برای رشد مهارت اوقات فراغت فردی.
 • تکمیل آنها باعث ساخته شدن عزت نفس می شود.

مهارت های عملکردی زندگی:

 • فعالیت های پایه ای مراقبت از خود مثل آراستگی، لباس پوشیدن، بهداشت
 • فعالیت های زندگی مستقل مثل آماده کردن و تهیه غذا ، اداره پول

آموزش روانی:

 • برای آموزش مهارت های زندگی.
 • آموزش اداره علائم.
 • آگاهی نسبت به سلامتی و امنیت
 • آموزش جسارت ورزی

آموزش مهارت های اجتماعی:

 • بویژه در قالب گروه شامل ارتباط کلامی و غیرکلامی و مثلا با استفاده از بازی نقش

آموزش حرفه ای:

 • مهارت های پایه ای مثل اداره زمان و مهارت های اجتماعی لازم
 • مشاغل و نیازهای هر شغل بایستی به دقت درجه بندی شود و فرد نیازمند پشتیبانی و همراهی مداوم هست.

سارا_حاصلی کاردرمانگر

دسته ها: وبلاگ

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.