آسیب شناسی روانی و درمان (قسمت اول)

آسیب شناسی روانی و درمان (قسمت اول)

 

ما مردم همگی گاهگاهی دچار فشار روانی می شویم. دانشجو ها وقتی رابطه شان با هم اتاقیشان به هم می خورد یا وقتی مجبور می شوند دست به انتخاب گرایش تحصیلی بزنند یا موقع امتحان ها ممکن است گرفتار فشار روانی شوند. جامعه ی امروز بشر که دستخوش تحولات سریع است برای بسیاری از مردم فشارهایی در بر دارد. پیوسته با فشار ناشی از اجبار به انجام دادن کارهای بیشتر و بیشتر در فرصت های کوتاه و کوتاه تر روبرو می شویم. مساله های آلودگی هوا، و آلودگی صوتی و راهبندان و جرم و جنایت و کار و فعالیت طاقت فرسا در زندگانی روزمره روز به روز بیشتر می شود. علاوه بر اینها، باید با رویدادهای پرفشاری از قبیل مرگ پدر یا مادر یا فاجعه های طبیعی هم روبرو شد. فشار روانی می تواند موجب هیجان های ناخوشایندی نظیر اضطراب یا افسردگی، و همچنین بیماری های جسمانی عمده و کوچک هم بشود.

در عین حال، مردم در برابر رویدادهای تنش زا واکنش های گوناگون از خود نشان می دهند یعنی در برابر رویداد تنش زای واحد، بعضی ها گرفتار اختلال های وخیم روانی یا جسمانی می شوند در حالیکه مردمان دیگری در برابر همان رویداد نه تنها دچار هیچ نوع اختلالی نمی شوند بلکه چنین رویدادی را فرصتی خواستنی برای چالش و کوشش به شمار می آورند. در چندین مقاله به مفهوم "فشار روانی" و اثرات آن بر ذهن و جسم می پردازیم و علاوه بر این، به تفاوت های ارزیابی مردم از رویدادهای تنش زا و مقابله با آنها نظر می افکنیم و تاثیر تفاوت های یاد شده را بر سازگاری بررسی می کنیم.

 

 

این روزها دیگر همه ی مردم درباره فشار روانی یا فشار حرف می زنند. رسانه های همگانی رفتار غیر عادی یا بیماری های غیر عادی را زاییده ی فشار روانی یا به عنوان فروپاشی روانی ناشی از تنش ها معرفی می کنند.برای نمونه وقتی آدم اسم و رسم داری دست به خودکشی می زند می گویند زیر بار فشار های زندگی به زانو درآمده است‌. دانش آموزان و دانشجویان در مرسه و دانشگاه درباره ی میزان فشار روانی یکدیگر صبحت می کنند و سخن از بار فشارها دارد مرا خرد می کند! میان مردم رواج دارد.

با این همه، فشار روانی اصلا چیست؟ به طور کلی هنگامی صحبت از فشار روانی یا استرس به میان می آید که شخص با رویدادی مواجه شود که خودش آن را برای سلامت جسم یا روانش مخاطره آمیز بداند. این قبیل رویدادها را معمولا رویدادهای تنش زا یا استرس زا و واکنش های مردم را به آنها پاسخ های تنش زا می نامند.
رویدادهایی هست که اکثریت مردم آنها را تنش زابه حساب می آورند.
هنگامی ک بتوان از فشار روانی دور شد یا به آن حمله برد چنین واکنشی سازگارانه است اما وقتی فشار روانی مستمر و غیر قابل کنترل باشد. این واکنش ممکن است ناسازگارانه بشود. فشار روانی، هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم بر سلامت تاثیر می گذارد.


اینکه فشار روانی و سایر عوامل اجتماعی و روانشناختی و زیستی چگونه دست به دست هم می دهند و بیماری ایجاد می کنند، در قلمرو پزشکی رفتار یا روانپزشکی سلامت بررسی می شود.

 

ادامه مطلب...

برگرفته از روانشناسی هیلگارد

دسته ها: وبلاگ

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.