انعطاف پذیری در تغییر قوانین منزل

انعطاف پذیری در تغییر قوانین منزل

کنترل کردن همسر، هم تو را خسته می کند و هم او را.

در ارتباط با همسر و تعیین قوانین زندگی، انعطاف پذیری و تغییر رویه مداوم داشته باشید تا راحت تر زندگی کنید. اگر یک قانون و یک روش در طی چندین سال جواب نداد، روشی دیگر را امتحان کنید و اصراری بر حفظ قوانین قبلی نکنید.

اگر انعطاف پذیری در قوانین خانه را نداشته باشید؛ دچار تنش های فرسایشی و فرسودگی و خستگی و پژمردگی خواهید شد.


فرض کنید خانم انتظار دارد که شوهر در کار خانه کمک کند، اما مرد کمک نمی کند. زن در طی 5 سال گذشته، مدام غر زده و نق زده و بحث ایجاد کرده است و شوهر نیز تن به کار خانه نداده است. این نکته می گوید که این روش زن در 5 سال گذشته برای وادار کردن مرد به شستن ظرف ها جواب نداده و باعث افزایش تنش و استرس و خراب شدن رابطه شده، بنابراین باید انعطاف داشته باشیم و هر چه زودتر این قانون و روش را عوض کنیم و روشی دیگر را و قانونی دیگر را بکار ببریم.

خانم ها می توانند روش های دیگری بکار ببرند و مدتی امتحان کنند، اگر مجددا جواب نداد، روششان را بررسی کنند که آیا در اجرای روش خوب عمل کرده اند یا خیر؟ و اگر روش را خوب اجرا کرده اند و نقصی در اجرا نداشته اند اما جوابی نگرفته اند، روشی دیگر را بکار ببرند.

 

البته ممکن است راه حل ها کارآمد و علمی نباشند، بلکه فقط باید راه حل های قبلی را هر چند که منطقی هم به نظر برسد کنار گذاشته و کاری دیگر کرد و در تغییر قوانین منزل منعطف بود، یا حتی قید کمک مرد در ظرف شستن را زد که بهتر از ایجاد تنش در منزل و خانواده است.

به ریشه یابی علت کمک نکردن همسرتان بپردازید و یا با شوهر خود وارد معامله و گفتگو و تعامل شوید و امتیازی بدهید و امتیازی بگیرید. همچنین ارتباط خود را بهبود ببخشید و از تکنیک های غنی سازی رابطه استفاده کنید تا پس از بهبود رابطه، همسرتان در انجام کارها کمک کند.

دکتر ایمانی فر

 

دسته ها: وبلاگ

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.