تاثیر ورزش بر درمان اختلالات روان

تاثیر ورزش بر درمان اختلالات روان

از آنجا که در هر جامعه ای ضد ارزش های زیادی وجود دارد که منجربه فشارهای روحی و روانی بر روی افراد مختلف درسنین مختلف می گردد، برای سلامت روحی و روانی جامعه و افراد آن باید راهکارهای مختلفی اندیشید تا افراد آن جامعه و بستر جامعه از آسیب های ناشی از فشارهای روحی و روانی مصون بماند.

به صورت کلی در هر جامعه ای ارزش ها، اهداف و ایده آل هایی وجود دارد که راه های قابل قبول و معینی برای رسیدن به آن اهداف و ایده آل ها تعریف می شود. آن هنگام که جوامع دچار بحران شده باشد و روش های دست یافتنی جهت رسیدن به اهداف در بستر جامعه تعریف نگردد و یا با امکانات موجود در آن جوامع تعریف درستی از آن ارائه نشده باشد و یا اینکه هماهنگی و تعادل مابین ارزش ها و روش های دست یافتنی به آنها وجود نداشته باشد، شرایطی در جامعه ایجاد می شود که افراد با توجه به بستر فرهنگی و تربیتی خود درخانواده و همچنین با توجه به میزان ظرفیت روحی خود دچار ناهنجاری شده و رفتارهای نابهنجاری درسطوح مختلف از آنها سرزده و این امکان وجود دارد که افراد آن جامعه به انحراف کشیده شوند. میزان و نوع این ناهنجاری ها با توجه به نقاط ضعف شخصیتی افراد جامعه بروز می کند. درواقع هر ناهنجاری که از فردی سر می زند ریشه در ابعادی از شخصیت آن فرد خاص دارد که او در آنها به شدت دچار نقطه ضعف می باشد.

عموماً یک فرد نیازهای متنوعی دارد که باید از طریق اجتماع رفع شوند. اگر او از طریق جامعه بتواند به نیازهای اساسی و فیزیولوژیک خود دسترسی یابد، به اجتماع تن خواهد داد و در غیر این صورت، طبیعتاً هیچ علاقه ای به شرکت در گروه یا جامعه نخواهد داشت. بنابراین، باید دید که در یک جامعه، تا چه اندازه نهادهایی تأمین کننده نیازهای انسان های مختلف وجود دارند و تا چه حد این نهادها می توانند کارکرد خود را به نحوی نشان دهند که تعادلی همه جانبه برقرار شود. در طبیعی است که اگر در جامعه ای، افراد نقش و جایگاهی نداشته و شهروند درجه چندم محسوب شوند، کنترل تا حد زیادی با مشکل مواجه شده و احتمال افزایش انحراف و انزوای اجتماعی تشدید می شود. به بیان دیگر، وقتی افراد خود را درون بازی ای نابرابر و ناعادلانه احساس می کنند، تمایل بیشتری برای بر هم زدن کل قاعده آن بازی دارند.

به میزانی که افراد در رابطه با آرمان ها و ارزش های جامعه احساس تعلق کنند، بهنجار شناخته می شوند ولی اگر هیچ نسبتی با آن ارزش ها و اصول نداشته باشند، از جامعه خارج شده و در جرگه بر هم زنندگان قاعده بازی قرار می گیرند. بر این اساس، وقتی عوامل اصلی رعایت قواعد در جامعه ای مهیا باشند، آن جامعه بسامان شده و بدین ترتیب، موارد مؤثر دیگری مانند ورزش، در افزایش همبستگی اجتماعی و کاهش بیشتر انحرافات اجتماعی ایفای نقش می کنند و تعادل در جامعه افزایش می یابد دراین اثنا شرایط مساعد ذکرشده نیز به کمک نقاط ضعف مربوطه می شتابند و منجربه بروز ر فتارهای ناهنجار و در نتیجه بروز جرم توسط فرد می شوند، که در واقع ناشی از تعرض ایجاد شده در درون فرد که ناشی از عدم مقومت او دربرابر فشارهای روانی واردشده، و برهم خوردن توازن روانی ارگانیزم می باشد. ازجمله این ناهنجاری ها می توان به مواردی مثل آشوب، سنتگرایی، اعتیاد و ...... اشاره کرد.

با توجه به این شرایط در جامعه بحران زده، شکل و چگونگی برخورد با این وضعیت اهمیت فوق العاده و حیاتی دارد. چرا که تغییر شرایط جامعه بسترسازی مناسب کاری دشوار و زمان بر بوده و تا نیل به این هدف نیاز به بکارگیری روش های مختلفی جهت کم کردن این فشارها و تاثیرات آنها برروی افراد و جامعه به شدت حس می شود.

ورزش از جمله ابزاری است که در این شرایط به کار گرفته می شود. استفاده از این ابزار دلایل مختلفی دارد. ورزش تنها تمرین بدنی نیست بلکه ابزاری برای افزایش مقاومت و قدرت و رشد و تعالی روحی می باشد. ورزش می تواند ابزار لازم، جهت دستیابی به اهداف را در افراد از طریق راه های مقبول اجتماعی ایجاد نماید. ورزش توسعه دهنده ارزش ها بوده و همچنین بهترین ابزار تربیتی است. منجر به تعادل ارگانیسم دربدن فرد گشته و در نتیجه رفتار ناشی از بهم خوردن این تعادل را در بدن که همان ناهنجاری است را ازبین می برد. و به دلیل این که آسیب اجتماعی رفتاری است که با هنجارهای پذیرفته شده در جامعه مغایرت داشته باشد باعث کاهش احتمال آسیب ها و انحرافات اجتماعی می شود.

افرادی که ورزش را در برنامه ز ندگی خود قرار می دهند کمتر دچار این تعارضات می شوند، یا در صورت مواجهه با این تعارضات در درون خود توانایی بهتری در مدیریت کردن این تعارضات دارند.
این افراد مقاومت بیشتری در مقابل فشارهاری روحی و روانی وارد شده از طریق جامعه را دارند، و کمتر دچار تعارض می گردند. البته از این ابزار می توان برای افراد دچار تعارض به عنوان یک روش درمانی یاری گرفت به غیر از انجام ورزش و حرکات فیزیکی احساس وابستگی به جمع در آن ها شکل می گیرد کسب مهارت و تمرین تخلیه روحی اتفاق می افتد.

می توان از طریق ورزش و بازی ها، به افراد جامعه آموزش داد که چگونه اهداف خود را دنبال کرده و از راه های پذیرفته شده اجتماعی برای دستیابی به آنها بهره گیرند. و آن را تمرین کنند. ورزش نه تنها احساس رضایت را در فرد گسترش می دهد، بلکه باعث می شود در
برخورد با مشکلات و موانع زندگی، روحیه ای مقاوم، چاره اندیش و تحمل پذیر نیز در افراد تقویت شده همچنین در افزایش حس مسئولیت پذیری افراد نیز تأثیر بسزایی را ایفا می کند. با توجه به این تفاسیر در مجموع می توان از ورزش به عنوان ابزاری قوی در جهت حفظ تعادل و سلامت روانی بهره برد.

افسانه_عباس_نژاد 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.