تاثیر افسردگی در محیط کار و زندگی

تاثیر افسردگی در محیط کار  و  زندگی

پذيرفتن هر تغييری به خصوص در زمينه كار، نيازمند فراگيری مهارت های خاصی است. گاه اين تحولات شغلی چنان عميق هستند كه تمامی جنبه های زندگی فرد را نيز تحت تأثير قرار می دهند.   هر چند هر تحولی با خود شرايط و مقتضيات خاصی به همراه دارد اما نبايد هرگز از جنبه منفی به آن پرداخت بلكه می توان با كمی اطمينان به نفس، آن را روندی رو به رشد و مؤثر تلقی كرد كه با يك زمينه فكری مناسب و پذيرا، افق روشنی از آينده شغلی شما كه تا پيش از اين تاريك و تلخ می نمود، می گشايد.

موسسه ملی سلامت و امنیت شغلی NIOSH تحقیقاتی در خصوص استرس کاری هم نتیجه خصوصیات فردی کارمند یا کارگر و هم موقعیت و شرایط کاری انجام داده است و در اینجا به آنها پرداخته می شود.

راه های مقابله با افسردگی شغلی

امروز در دنيايی زندگی می كنيم كه عوامل اقتصادی و پيشرفت های روزافزون فناوری، لحظه به لحظه منجر به تغيير و تحول شرايط شغلی ما می شوند. پذيرفتن هر تغييری به خصوص در زمينه كار، نيازمند فراگيری مهارت های خاصی است. گاه اين تحولات شغلی چنان عميق هستند كه تمامی جنبه های زندگی فرد را نيز تحت تأثير قرار می دهند. از اين رو پذيرش شرايط جديد و همسويی با آنها مرهون اعتماد به نفس و برخورداری از روحيه ای پذيرا و گشاده خواهد بود. 

 اعتماد به نفس و تغيير

هر چند هر تحولی با خود شرايط و مقتضيات خاصی به همراه دارد اما نبايد هرگز از جنبه منفی به آن پرداخت بلكه می توان با كمی اطمينان به نفس، آن را روندی رو به رشد و مؤثر تلقی كرد كه با يك زمينه فكری مناسب و پذيرا، افق روشنی از آينده شغلی شما كه تا پيش از اين تاريك و تلخ می نمود، می گشايد. برخی افراد اين تغييرات را بسيار راحت تر از آنچه كه به نظر می رسد می پذيرند، اما اكثر ما به دليل تجربه های تلخ گذشته و ناكامی هايی كه پشت سرگذاشته ايم، در برابر هرگونه تحولی به سرعت اعتماد به نفس خود را از دست می دهيم و در چنين شرايطی احساس بی كفايتی می كنيم. اغلب اوقات، اين احساس عدم اعتماد به نفس همراه با احساس كمبود دلگرمی و پشتوانه است. ريشه اصلی اين مسئله را می توان در دوران كودكی جست وجو كرد. هنگامی كه شما احساس دلگرمی كافی برای پذيرش و انجام مسئوليتی نداشته باشيد، برای دوری از چالش پيش رو اقدام می كنيد و به جای آنكه خود را درگير مسئله نمائيد، به دليل عدم اطمينان به توانايی های خود می كوشيد تا به هر طريقی از تعهد مسئوليت جديد سرباز زند.

 استرس کاری چیست؟

در تحقیقی که توسط کمپانی بیمه سنت پاول فایر و مارین انجام گرفت، مشخص شده است که مشکلات کاری بیش از هر مسئله استرس زای دیگر در زندگی، با مشکلات مربوط به سلامتی مرتبط است. حتی بیش از مشکلات مالی و خانوادگی. بااینکه چالش های شغلی مسئله ای کاملاً طبیعی و جزئی از زندگی کاری هستند، استرس در محل کار آنقدرها هم بد نیست. اما، برای بعضی از افراد، کار با استرس هم معنا شده است.

طبق موسسه ملی سلامت و امنیت شغلی (NIOSH) برخی از علائم هشدار دهنده استرس شغلی عبارتند از:

سردرد، اختلالات خواب، مشکل در تمرکز، تند مزاجی، اختلال گوارشی، نارضایتی از کار، ضعیف بودن روحیه

 عوامل ایجاد استرس در محل کار

موسسه ملی سلامت و امنیت شغلی NIOSH مؤسسه ای مسئول انجام تحقیقات و ایراد توصیه هایی برای جلوگیری از بیماری ها و صدمات ناشی از کار است. از اینرو، این مؤسسه اقدام به تحقیق و تفحص در رابطه با جوانب روانشناسی امنیت و سلامت شغلی، از جمله استرس در محل کار، نموده است. این مؤسسه برای بررسی بهتر استرس های کار در جامعه مدرن امروزی، تاثیر استرس بر سلامت و امنیت کارمندان و کارگران، و راه های کاهش استرس در محل کار، همگام با صنعت، کار و دانشگاه ها کار می کند. یکی از فعالیت های برنامه تحقیقاتی این مؤسسه در این رابطه، مطلع کردن سازمان ها برای کاهش این تهدید از طریق ابزارهای آموزشی و ارائه گزارشی برای سلامت و امنیت شغلی می باشد.

گزارش این مؤسسه عنوان می کند که استرس کاری هم نتیجه خصوصیات فردی کارمند یا کارگر و هم موقعیت و شرایط کاری است. اما دیدگاه های مختلفی وجود دارد که چه چیز می تواند دلیل اصلی و اولیه استرس کاری باشد.

خصوصیات فرد

طبق یک مکتب فکری، تفاوت در شخصیت و شیوه سازگاری فرد، مهمترین مسئله در ایجاد استرس کاری در افراد است. از اینرو، چیزی که برای یک کارمند استرس زا است، ممکن است برای کارمندی دیگر مشکل ساز نباشد. این دیدگاه استراتژی های پیشگیرنده ای را به دنبال داشته است که متمرکز بر کارمندان و راه هایی برای کمک به آنها برای سازگاری با موقعیت های مختلف شغلی است.

موقعیت و شرایط کار

طبق شواهد علمی، برخی شرایط و موقعیت های کاری برای اکثر افراد استرس زا است. شواهد موجود از تحقیقات جدید، شرایط و موقعیت محل کار را در استرس افراد بسیار پرتاثیر نشان داده و تجدید دیزاین و نوسازی محیط های کاری را یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرنده دانسته است.

هر دو دیدگاه، راه هایی را برای پیشگیری از ایجاد استرس در محیط های کاری عنوان می دارد، اما NIOSH، دیدگاه دوم را مؤثرتر دانسته و اعتقاد دارد که شرایط محیط کار تاثیر بیشتری بر ایجاد استرس دارد. گرارش این موسسه شرایطی را عنوان می کند که در آن احتمال ایجاد استرس در کارمندان بسیار زیاد است.

این موقعیت ها عبارتند از:

طرح وظائف و مسئولیت ها: حجم زیاد کار، کم بودن ساعات استراحت، ساعات طولانی و خسته کننده کار، و کارهای روتین و معمولی که هیچ نیازی به مهارت های کارمند ندارد.

شیوه مدیریت: ضعف ارتباطات در شرکت یا سازمان و فقدان سیاست های خانواده دوستی

روابط میان فردی: محیط اجتماعی غیر پشتیبان

نقش های کاری: توقعات شغلی نامشخص و متناقض، مسئولیت های بیش از اندازه

نگرانی های کاری: ناامنی شغلی، فقدان موقعیت پیشرفت و ارتقاء

شرایط محیطی: شرایط ناخوشایند و گه گاه خطرناک مثل ازدحام جمعیت، سروصدا، آلودگی هوا، فقدان تکنولوژی ایمنی و راحتی کار

استرس با کار بيشتر درمان می شود. ممکن است بگوييد: بله، من در حال حاضر کمی عصبی هستم چون از کار عقب افتاده ام، اگر مدتی حسابی کار کنم و اين عقب ماندگی جبران شود، مشکل حل خواهد شد. اما نه، چنين نخواهد شد.

زیرا:
1. استرس محل کار در اثر عقب ماندن از روند کاری ايجاد نمی شود. بلکه به احساس شخص درباره اين عقب ماندگی مربوط است.


2. در بسياری از مشاغل، کارکنان تقريبا هميشه از برنامه عقب هستند زيرا کارشان بسيار زياد است و انجام دادن تمام وظايف به نيروی کار بيشتری نياز دارد. اگر در زمانی محدود برای انجام شدن مقدار زيادی کار يا رساندن پروژه به زمان تحويل، سخت کار کنيد اشکالی ندارد. اما در بسياری از مواقع اين فشار کار موقت تبديل به يک استاندارد جديد می شود. پس راه حل کار بيشتر برای رسيدن به استاندارها نيست زيرا در بسياری از محيط های کاری چنين عملی غير ممکن است. راه حل اين است که درباره کاری که تمام کرده ايد احساس خوبی داشته باشيد و به خاطر کار ناتمام خود عصبی نشويد. اين گفته به اين معنا نيست که به کار اهميت ندهيد، بلکه منظور اين است که بدانيد عصبی شدن از کارايی شما خواهد کاست، کار کمتری انجام خواهد شد و شما عصبی تر می شويد. بايد اين چرخه بيمار را بشکنيد.

واقعيت چيست؟

فراموش نکنيد استرس در اثر کار ايجاد نمی شود. داشتن احساس بد و ناخوشايند به کار موجب بروز استرس خواهد شد. به اين ترتيب، تغيير ساعات کار، مسئوليت ها، اولويت های محل کار بی نتيجه خواهند بود، مگر اين که شما علاوه بر اين ها، احساس خود نسبت به کار و محيط کار خود را تغيير دهيد. برنامه های مبارزه با استرس هم تنها در صورتی که بتوانند رسيدن به اين هدف را ممکن سازند، موفق خواهند بود. اگر دچار استرس هستيد، بايد خودتان کنترل اوضاع را به دست بگيريد و هر گونه تغييری که برای گذر از احساس نگرانی، بی کفايتی يا تزلزل موقعيت شغلی خود لازم می دانيد را اعمال نماييد و بر دستاوردهای کاری خود با افتخار نگريسته و احساس کنيد که ديگران نيز از شما قدردانی می کنند. رسيدن به اين مرحله نه تنها تنش های کاری را از ميان برخواهد داشت، بلکه شما را به فردی کارآمد، خلاق، موفق و شاد تبديل خواهد کرد.

چرا باید کارفرمایان نگران استرس های کاری باشند؟

استرس و فشار روحی واقعه ای کاملاً طبیعی است. اما، با افزایش نیازهای زندگی کاری و شخصی، استرس در محل کار مشکلی است که ممکن است نتایج جسمی، فکری و مالی هم برای کارفرما و هم برای کارمندان به دنبال داشته باشد. تحقیقات نشان داده است که کار توام با استرس و محیط های کاری پر استرس موجب افزایش غیبت، دیرکرد و تمایل کارمندان به ترک شغلشان، خواهد شد، که همه ی این موارد تاثیر منفی بر موفقیت شرکت می گذارد. کارفرمایان، مدیران، ناظران، و صاحبان شرکت، دلایل زیادی برای توجه به میزان استرس کارمندانشان دارند.

 نتایج مالی

کارمندانی که استرس و فشار زیادی را تحمل می کنند، از مرخصی های استعلاجی بیشتری استفاده می کنند و نسبت به کارمندان راضی و خشنود، احساس ناتوانی بیشتری می کنند.

کارمندان ناخشنود و ناراضی معمولاً پس از اینکه مبلغ زیادی روی آموزش آنها سرمایه گذاری می شود، کار را ترک می کنند و این مبلغ باز باید روی یک کارمند جدید سرمایه گذاری شود.

استرس کاری بازدهی و بهره وری کار را نیز کاهش می دهد.

اشتباهات انجام گرفته توسط کارمندان پراسترس باعث تولید محصولات مشکل دار و ناقص می شود که یا به فروش نمی رسند، و یا بعد از فروش مورد اعتراض و دادخواهی خریداران قرار می گیرند.

نتایج احساسی

کارمندان پراسترس ممکن است دچار افسردگی یا عصبانیت شوند.

با افزایش میزان استرس آنها، مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر در آنها افزایش می یابد که خود مشکلات بسیاری را به دنبال خواهد داشت.

نتایج امنیتی

افرادی که استرس بسیار زیادی را متحمل می شوند، توجه کمتری به انجام کار خود دارند و احتمال این وجود دارد که در اثر غفلت به تجهیزات کاری، خودشان یا دیگران آسیب برسانند.

در موارد شدیدتر، استرس ممکن است منجر به خشونت یا آسیب رساندن، یا حتی اقدام به قتل کارفرما یا سایر همکاران فرد شود.

تاثیرات استرس کار بر سلامتی

طبیعت کار با سرعت گردباد در حال تغییر است. وقتی الزامات یک کار با توانایی ها، منابع، نیازهای کارمند جور نباشد، نتایج زیان آور جسمی و احساسی برای او به دنبال خواهد داشت. گزارش عنوان می کند که: "اختلالات مزاج و خواب، اختلالات گوارشی، و سردرد، و اختلال در رابطه فرد با خانواده و دوستان نمونه هایی از مشکلاتی است خیلی سریع رشد کرده و به وفور دیده می شود. تشخیص این علائم اولیه استرس کاری بسیار آسان است. اما تاثیر استرس کاری بر بیماری های مزمن دشوارتر است، چون رشد بیماری های مزمن زمان بسیار طولانی تری می برد و ممکن است تحت تاثیر عواملی غیر از استرس هم قرار بگیرند.

NIOSH گزارش می دهد که شواهد نشان می دهد که استرس در محل کار نقش بسیار مهمی در انواع مختلفی از بیماری ها و مشکلات مربوط به سلامتی دارد، به ویژه:

بیماری های قلبی-عروقی، مشکلات عضلانی-اسکلت و اختلالات روحی و روانی

تاثیر اقتصادی این موارد نه تنها بر خود فرد وارد می آید، بلکه کار و شرکت محل کار او را نیز متاثر می کند. هزینه های مراقبت های سلامتی و بهداشتی برای افراد پراسترس تا %50 بیشتر گزارش شده است.

کارفرمایان و مدیران برای کاهش این استرس چه می توانند بکنند؟

برای کاهش میزان استرس در محیط کار، افراد باید تلاش کنند تا بین کار و خانواده، تعادل ایجاد کنند و جمعی از دوستان و همکاران پشتیبان و همدل، و دیدگاهی مثبت درمورد محل کار خود داشته باشند. اما این به تنهایی کافی نیست، محل کار هم باید سازمانی سالم و سلامت باشد. راه های مختلفی برای کاهش استرس در محل کار وجود دارد. بااینکه ممکن است کارفرمایان کنترلی روی این مسئله نداشته باشند که آیا شرکتشان ویژگی های لازم برای کاهش میزان استرس کارمندان ان را دارد یا خیر، اما چند تغییر می تواند کمک کننده باشد، همچنین افراد خود می توانند تصمیم بگیرند که محیطی برای کار آنها مناسب هست یا نه.

علت اهميت صحبت در مورد شيوع اختلالات روانی اجتماعي در محيط كار چيست؟

در يك مجموعه كاری اختلالات روانی به دو گروه عمده تقسيم می شوند: 

ا. مشكلاتی كه در بين همه مردم وجود دارد.

2. مشكلاتی كه خاص محيط های صنعتی و كاری می باشد و مطالعات مختلف بيانگر اين است كه 30 % از جمعيت كشور دچار اين اختلالات می باشند.

اغلب كارکنان مشكلات روانی خود را از پزشك يا سرپرست خود مخفی می كنند . دليل اين مساله ترس از بدنامی است.

فشار روانی و كاميابی

ما برای انجام كار به نيكوترين شيوه ای، بايد تنش و فشار روحی ايجاد كنيم. به جريان يافتن آدرنالين درخونمان نياز داريم. ولی تنش زياده از حد، موضوع متفاوتی است.
شايع ترين علامت های فشار بی نهايت شغل عبارتند از خستگی، بی خوابی، فشار خون، سردرد، زخم، ترش كردن، ناتوانی در تمركز يا آرميدن و بی اشتهايی.

چنانچه افسردگی بالينی موردتوجه قرار نگيرد، احتمالاً از تنش محل كار ناشی می گردد. چه بسا افسردگی به عنوان اعمال تكانشی (براساس انگيزش ناگهانی) يا بی نتيجه، زودرنجی (تندمزاجی) و خشم، دير رسيدن و تمايل به دوری جستن از همكاران نمايان گردد.


عامل تنش شغلی چيست؟

كار زياد و تعارض شخصيت (به ويژه با بالادستان) دو نمونه از رايج ترين علل تنش شغلی است. قبول مسئوليت سنگين، علت ديگری است.
كسانی كه در مشاغل مديريت انجام وظيفه می كنند، غالباً از حجم زياد كار شكوه می كنند. اما امتيازی دارند كه شايد از وجودش بی خبر باشند و آن نرمش پذيری است. اين قدرت در آنهــا هست كــه ازطريق جستار (بحث و گفت و گو) و حتي رويارويی، تنش محل كار را بزدانيد.

اين حالت پيوسته برای ساير كاركنان مانند كارگرانی كه در خط توليد كار می كنند يا كسانـی كه به كارهای دفتری سرگرمند، رخ نمی دهد. پژوهش ثابت می كند پيشه هايی كه ملال آور و يكنواخت به نظر می رسند همان قدر بر انسان فشار وارد می سازند كه مشاغل اجرايی كارآمد.

پنج واكنش اساسی در برابر تنش های محل كار

1. شريك غم ديگران بودن بی آنكه گام های اساسی درجهت تغيير وضعيت برداشته شود؛

2. برای كاستن از سنگينی كار، طولانی تر و بيشتر كاركردن؛

3. روی آوردن به تلاش جالب واكنشی به منظور اينكه بتوانيم سرزندگی را بازگردانده و كار بيشتری را در مدت كوتاهتری انجام دهيم.

4. جسماً از شغل خويش كناره گرفتن يا آن را رها كردن و به دنبال كار ديگری گشتن يا زمان و توان صرف شده در مسير كار را كاهش دادن؛

5. تجزيه و تحليل وضع، بازبينی راهبردها و به جست و جــوی راهكـارهـايـی برای دگرگون سازی موارد پرداختن.

در نگاه اول، به نظر می آيد كه واكنش شماره 5 عملی ترين واكنش است به شرطی كه تشخيص دهيم موقعيت شغلی ما تا چه حد از اختيار ما خارج است. موارد وابسته به كنش ها و قواعد پديد آمده توسط ديگران چنان فزونی است كه حتی سازنده ترين كوشش ها نيز قادر به تضمين آن نيستند. آنچه كه می توان تضمين كـرد احساس نيكوی پذيرش مسئوليت شغلی مان است. از آنجايی كه شرايط فردی خيلی زياد فرق می كند، از اين رو راه حل صحيح برای هر كس متفاوت است.

به ياد بسپاريد كه امكان دارد راهكارهای مستقيمی برای مشكلات حاصل از تنش شغلی وجود نداشته باشد.

 

منبع

دسته ها: وبلاگ

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.